Eco design

Design has a huge impact on a product or service ecological footprint. In order to get students to be aware of, and more focused on, sustainable solutions the educations need to have this important mindset in place. During one course at Beckmans College of Design, where I have been teaching sustainability, the students have focused … Mer Eco design

Ökad lönsamhet med tillgänglighet

Är tillgänglighet förenlig med lönsamhet eller är det bara en belastning och kostnad? Vad beror det på att företag inte är mer tillgängliga i sin verksamhet och rekrytering när det faktiskt innebär goda affärsmöjligheter? Det kan låta så självklart, eller hur? Om företag arbetar på ett sätt så att fler kan ta del av det … Mer Ökad lönsamhet med tillgänglighet

Socialt ledarskap, hållbara affärsmodeller

Oktober är här och hösten har kommit med besked. Vill man få lite sommarkänsla och pepp på ledarskap och entreprenörsanda kan man backa tiden genom att lägga örat mot Sommar i P1. Framtidens ledarskap där hållbarhet för både miljö och människa finns i fokus ligger framför oss. Vi har mycket att vinna på att lyfta … Mer Socialt ledarskap, hållbara affärsmodeller

Ledarskap bortom glastaket

Lena Gustafsson och Ulrika Sedell är aktuella med boken Bortom glastaket. En bok om karriär och ledarskap där man intervjuat ett flertal kvinnliga ledare som Kristina Axén-Olin, Ulrica Messing, Ebba Lindsö, Eva Hamilton m.fl. I morse arrangerades ett seminarium om kvinnligt ledarskap kopplat till boken. Inledningsvis berättades att de vid arbetet med boken identifierat sju … Mer Ledarskap bortom glastaket