Design för hållbarhet

Design är grundläggande för hur hållbar en vara eller tjänst blir. Viktig aspekt att tänka på i alla sammanhang. Jag var inbjuden att tala om hållbarhet och ekodesign på en “Alternativ Julmarknad”, tillägnad hållbar och kreativ konsumtion. Det var föreläsningar med fokus på cirkulär ekonomi och hållbart näringsliv som stod på agendan. Att design är … Mer Design för hållbarhet