Intervju om miljötänk i vardagen

Besök hos UR är alltid trevligt. Idag har jag blivit intervjuad för ett klimatprogram som del i ett examensarbete. Det blev frågor och prat om klimat och hållbart tänkande, ansvar gällande klimatpåverkan, om politiker och regeringen gör det de ska gällande miljöfrågor. Även samtal om svenska företagens miljöpåverkan och deras ansvar men även vilket ansvar … Mer Intervju om miljötänk i vardagen