What do the cinema offer you? Diversity or sexism?

The work for equality in the Swedish film industry has become internationally famous. But does that really come to life also of what we get to see at the cinema? The past four years Swedish Film Institute has worked hard to get an equal film production. Earlier this year they could present that it has … Mer What do the cinema offer you? Diversity or sexism?

Mångfald inom barn- och ungdomsfilm

Förra veckan gick Stockholms Filmfestival Junior av stapeln. På sedvanligt festivalmanér anordnades en industrydag med intressanta seminarier. Det mesta under dagen handlade om mångfald inom branschen. Precis som man har belyst ämnet i Filmrummet tidigare fortsätter man nu från detta håll att visa fina exempel på personer och arbete som inte styrs av gamla vanor. … Mer Mångfald inom barn- och ungdomsfilm

Perspektiv i filmbranschen

Filminstitutet har som mål att ha åstadkommit en jämställd filmproduktion i Sverige vid utgången av 2015. Förra veckan arrangerades en intressant seminareförmiddag på Svenska filminstitutet där jämställdhet i branschen behandlades och tips på hur man hittar nya berättelser och undviker stereotyper. På plats fanns en blandning av branschfolk, bland annat Chris Campell, dramaturg från Royal … Mer Perspektiv i filmbranschen

Filmfrukost om filmstöd

Är du nyfiken på vilka tankar som rör sig hos de som arbetar med filmstöd i Sverige? Igår hölls en filmfrukost med Hjalmar Palmgren, filmstödschef på Svenska Filminstitutet (Sfi) och Helena Lindblad, filmkritiker på Dagens Nyheter där man kunde få några svar på det. Samtalet handlade bl.a. om läget för svensk film, filmpolitik och produktionsbolagens … Mer Filmfrukost om filmstöd